Nyhedsbrev august

Oprettet d.

Høstassistance fra Mosegården


E-vitamin til nyhøstet korn

I nyhøstet korn er de enzymatiske processer ikke afsluttede, og der kan dannes skadelige stoffer. Disse stoffer forbruger de naturlige antioxidanter såsom E- og C-vitamin. Øg derfor tildelingen af E-vitamin til grisene ved overgang til nyhøstet korn.

Symptomer på manglende E-vitaminer: 
  • Nedsat immunforsvar
  • Svagfødte grise
  • Muskeldegeneration
  • Mulberry Heart Disease

Der kan også forekomme nedsat ædelyst og feber, når man fodrer med nyhøstet korn.  

Hos Mosegården får du en god pris på E-vitamin!

  • Det koster kun 1,60 kr. ekstra pr. 100 kg færdigfoder (1 kg pr. 1000 kg foder)


Læs mere på VLF om E-vitamin. Klik her
 

MasterFeed – løsning til både køer og grise, hvor der er risiko for toxiner!

MasterFeed bliver brugt i flere besætninger til reducering af toxiner i foderet. Kvægproducenter bruger mineralet i fuldfoderet i tilfælde af udbrud af Mycoplasma eller Kronisk botulisme. Resultatet har været forbedret sundhed og stabilisering af sygdomsudbruddet i besætningen.

Er du interesseret i at høre mere om MasterFeed og priser,

kan du kontakte Morten Bredkjær klik her:
 

Hvordan virker lermineraler?

Lermineraler er i en årrække blevet brugt til vandrensning. Mineralets struktur gør det muligt at filtrerer ned til en mikron og fjerner på denne måde stort set alle bakterier i vand.

Partiklerne i lermineralet er fra naturens side negativt ladet, hvorimod skadelige partikler såsom, tungmetaller, jern, mangan, mykotoxiner og andre skadelige partikler er positivt ladet. Lermineraler opnår herved en binding mellem positivt og negativt ladede partikler til fordel for dyrenes sundhed og velfærd.
 

Vælg den rigtige græsblanding!

Græs er ikke bare græs!

Derfor tilbyder Mosegården at sammensætte græsblandingen efter dine ønsker. Vi er optaget af, hvordan græsset/ensilagen udnyttes hos køerne.
 

 Frøblandinger sammensættes ud fra følgende kriterier:

 - Græs udbytte, fordøjelighed, holdbarhed (slidstyrke på græsset) og ikke mindst jordtype (JB)
 - Vi tager hensyn til den foderration græsset/græsensilagen skal indgå i
       * ​Fodres der med stor, middel eller lille andel græs?
       * Skal sukkerindholdet i græsset være lavt, så vommen bedre kan tåle ensilage?

Vi leverer med kort varsel i sæsonen. Vores græsarter er alle afprøvet i Danmark. Vi forhandler frø fra DSV/Hunsballe.

Kontakt Erling Mikkelsen for mere information: + 45 22 17 20 40 
 

Giv dine kalve de bedste forudsætninger til at blive højtydende malkeko med Solid Calf 

Solid Calf er et smørsyre produkt til kalve. Det blandes i mælken. Flere undersøgelser/forsøg med smøresyre peger på forbedring af forskelige sundhedsparametre. Der kan nævnes forbedret papiludvikling i vommen, øget tilvækst og foderoptagelse hos kalvene.

Kontakt Lars Frøkjær for at høre mere om Solid Calfklik her


Der er signifikant bedre tilvækst og foderoptagelse hos de kalve, der får smørsyre i både mælkeerstatningen og kalveblandingen. 
 
Figur 1 og 2 viser, der er forbedret udvikling af vompapiller hos kalve, der har fået smørsyre sammenlignet med kontrolgruppen. Figur 3 ses der en positiv effekt på foderoptagelsen og tilvæksten. I forsøget var der en lavere spredning på kalvenes vægt, risikoen for efternølere (taberkalve) blev reduceret, når kalvene fik smørsyre i mælkeerstatning og kalveblandingen.