Aktuelt fra Mosegården Nutrifair

Oprettet d.

Besøg Mosegården på NutriFair den 21. og 22. januar – Stand A 1112  

 

Mycomaster - nyt transportabelt mini laboratorium

       – til hurtig afklaring af toksin niveauet, når mistanken opstår!


Mosegården præsenterer Mycomaster, et transportabelt mini laboratorium, som kan flyttes og tages med ud til landmanden. Mycomaster kan teste for 6 forskellige toksiner, Aflatoxin(AFLA), Ochratoxin(OCHRA), Fumosnisin(FUM), Deoxynival(DON), Zearoleone(ZEA) og H -T2. Det tager 20-30 minutter, inden man kan aflæse niveauet af toksiner i foderet.  
Tilstedeværelse af toksiner i foderet påvirker dyrenes produktionseffektivitet, og her kan Mycomaster hjælpe landmanden til at beslutte, om foderet bør gives til dyrene, eller om der skal tages flere prøver af partiet for at sikre foderkvaliteten. 
 
Vi vil på NutriFair udføre test på et begrænset antal foderprøver (råvarer og foderblandinger), så medbring en gerne en foderprøve. På sigt vil der være mulighed prøvetagning af ensilage. 


 

Tørstofmåler

Nøjagtigt kendskab til ensilagens tørstofindhold er en forudsætning for beregning af fodereffektiviteten. Tørstofmåleren er nem at betjene. Du får inden for 45 minutter, afhængigt af tørretid på prøvematerialet, kendskab til den nøjagtige tørstofprocent. 
 
På NutriFair står Mosegården klar med tørstofmåleren og laver gerne en tørstofprøve af din ensilage. 

 

Heatime HR og drøvtygning 

Forsøg viser, at der ved sygdom er nedsat drøvtygning. Med Heatime HR er det muligt at overvåge koens aktivitet og drøvtygning. Herved får du mulighed for også at opdage subkliniske sygdomme som fx tidlige stadier af survom, ketose, der ofte rammer koen lige efter kælvning. 
Overvågning af drøvtygning giver tidlig varsel om sygdom og herved mulighed for en forebyggende indsats. Overblik over drøvtygning, både på gruppe- og enkeltdyrsniveau, kan forbedre management omkring foderskift. 
 
Vi står klar på NutriFair til at informere dig om Heatime HR samt de muligheder og informationer, du får ved registrering af drøvtygning. 
 


Toasting af proteinprodukter 


El-toasteren fra Mosegården fungerer ved, at frø og bønner transporteres med en langsomtgående snegl gennem en varmekappe. Olien i varmekappen opvarmes med elektricitet. Med el-toasterens lange ”kogetid” på 1-1½ time ved op på til 160-180 grader C bliver frøene ensartet gennemvarmet.  

Den enkle opbygning af anlægget gør el-toasteren nem at betjene, med mulighed for toasting af frø og bønner 24 timer i døgnet.