Mød Mosegården på AgroNord

Oprettet d.

Husk AgroNord, den 4. marts 

Kampagne på MasterLac® mælkeerstatning

Kalvene foretrækker MasterLac® fra Mosegården A/S,  fordi

 

 • det er baseret på mælkeprotein
 • det er utrolig velsmagende og derfor giver stor drikkelyst
 • det indeholder citronsyre og mælkesyrebakterier der forbedrer tarmsundheden
 • det har markedets højeste indhold af naturligt E-vitamin 
 • organisk selen sikrer høj selenoptagelse og reducerer risikoen for pludselige dødsfald ved hurtigt voksende kalve

Mere information om MasterLac® klik her eller kontakt
Bjarke Billeskov på telefon 96 900 366

  

Få en skarp kampagnepris på MasterLac® mælkeerstatning på AgroNord

 
 

Mosegården er klar med en løsning til pasteurisering af større mængder mælk

 

Pasteuriseringstankene kan pasteurisere mælk – fra 48 og op til 450 liter ad gangen. Pasteurisering reducerer smittetrykket, hvis du er i gang med sanering af f.eks. paratuberkulose eller salmonella. 
 
Kontakt Thorkild Kallestrup på mobil 20 28 71 03 for mere information eller klik her for at læse mere


Vi gør det, dyrene har brug for det...

...Vi kan ikke give dyrene frugt, men vi kan give dem AO-Mix  

AO-mix er naturlige antioxidanter udvundet af forskellige planter. AO-mix tilsættes foderblandingen til både køer og grise og virker som en Top Up på f.eks. E-vitamin og selen.

AO-mix giver ekstra støtte til fertilitet, vitalitet og immunsystem hos dyrene. 

Kontakt vores produktkonsulenter, hvis du vil høre mere om AO-mix og de løsninger, vi kan tilbyde dig. 

Svin:
Morten Bredkjær på telefon      96 90 03 64
Kvæg:
Erling Mikkelsen på mobil       22 17 20 40 

Klik her for at læse mere om AO-mix 


Mycomaster toksintest giver overblik 

-    Hurtige toksin tests – giver de bedste muligheder for behandling eller forebyggelse af forgiftning hos højproduktive dyr. 


Mycomaster er et brugervenligt mini laboratorium, der analyserer toksiner hurtigt og omkostningseffektivt. Vi kan teste råvarer, færdigblandinger og kernemajs. Det transportable minilaboratorium kan teste seks forskellige mykotoksiner:
 
 • Aflatoksiner - AFLA
 • Deoxynivalenol – DON 
 • Fumonisiner - FUM
 • Zearalenon - ZEA
 • Ochratoxiner - OCHRA
 • T2-HT2
 

Fordelene ved Mycomaster toksintest:

 • Hurtige toksin analyser - resultat efter cirka 15 minutter
 • Omkostningseffektive analyser 
 • Sikkerhed ved målingerne med Mycomaster svarer til en ELISA test

Toksiner i foderet giver forskellige symptomer hos grise og køer. Er du opmærksom på symptomer i din besætning – klik her for at få oversigt over symptomer hos køer og grise. Selko har udviklet TOXO til grise og køer, en totalløsning mod et bredt spektrum af toksiner, der produceres af skimmelsvampe. 

Klik her for at læse om TOXO til kvæg eller Klik her for at læse om TOXO-XL til grise. 

Vil du høre mere om TOXO produkterne eller Mycomaster som toksintest så kontakt: 
Morten Bredkjær på telefon: 96 900 364 eller Maria Jeppesen på mobil: 40 43 21 66 
 
 

Vil du skrue på detaljerne og sundheden hos malkekøerne? 


Heatime® HR
giver dig mulighed for at registrere drøvtygningen og holde et skarpt øje med nykælvere og dyr, der falder i drøvtygning. Du kan hurtigt iværksætte behandling og dermed nedsætte produktionstabet samt nedsætte risikoen for diverse følgesygdomme, specielt den første periode efter kælvning. 

 

Vidste du f.eks. at  

 • 5 % af nykælvere har klinisk ketose og 10 % har subklinisk ketose? (Kilde: KvægNyt nr. 4, februar 2011)
 • Ketose giver et ydelsestab på 2 til 5 kg EKM pr. dag i de første 8 uger efter udpegning af diagnosen ketose. (Kilde: Pedersen, 2009. Dansk Veterinærtidsskrift)
 • En ko med lav drøvtygningsaktivitet de første 3 uger efter kælvning øger sandsynligheden for tidlig udsætning (Kilde: Kvæginfo 2453, 2015)

I nedenstående tabel ses den daglige drøvtygningstid i opstartsperioden for en rask ko kontra en ko med opstartssygdomme. Der ses signifikant fald i drøvtygning hos dyr, der diagnosticeres med ketose, børbetændelse eller tilbageholdt efterbyrd.
 
Kom forbi os til Agro Nord og hør mere om mulighederne med Heatime® HR i netop din besætning.
 

Mosegården A/S er vært ved en forfriskning på AgroNord