Mælkeprodukter

  • Mælkepulver 17/20 kan anvendes som våd- eller tørfodring.
- et meget velsmagende produkt som vil forøge smågrisenes foderoptagelse de første leveuger.