MasterToaster

Gårdanlæg til varmebehandling - toastning af frø og bønner

MasterToasteren fra Mosegården fungerer ved, at frø og bønner transporteres med en langsomtgående snegl gennem en varmekappe.
Olien i varmekappen opvarmes med elektricitet.

Fuldautomatisk og 24 timers drift.

Med den enkle opbygning af MasterToasteren er der stort set ikke behov for opsyn og den kan køre 24 timer i døgnet året rundt. Toastningen styres ved hjælp af termostater og hastighed på transportsneglen.

Kapaciteten ved anvendelse til proteinbeskyttelse er ca. 2.500-3.500 kg i døgnet, hvilket er nok til besætningsstørrelser på 1.000-1.500 køer.

Kontakt Lars Bjerre tlf. 2014 1241 for at høre mere.