BoviFlex® Opdræt

BoviFlex® Kvægmineraler
-fremtidens mineraler til kvæg


De anvendte råvarer er altid af høj kvalitet i BoviFlex®

  • Speciel formalet magnesiumoxyd opnår en markant højere tilgængelighed sammenlignet med mange andre magnesiumråvarer
  • BoviFlex® anvender en magnesiumoxyd der er af en meget letopløselig kvalitet, anvendes normalt kun ved produktion af forblanding til mælkeerstatninger, hvor bundfældning i mælken skal hindres bedst muligt
  • En fin partikkelstørrelse minimerer afblanding i såvel små sække som bigbags
  • Ved den mindre afblandingsrisiko egner BoviFlex® sig bedre til levering i bigbags end mineralblandinger, der er granuleret
  • Den syntetiske E-vitamin der anvendes i BoviFlex®, er generel spraytørret (SD), dermed sikrer vi bedst mulig holdbarhed og stabilitet.