Historie

Historie

1998
Mosegården blev grundlagt af Knud Erik Jensen, der på det tidspunkt havde mange års erfaring indenfor foder til svin. På baggrund af sin erfaring kunne Knud Erik tilbyde landmændene mere end blot foder og mineraler – han kunne rådgive om optimal sammensætning, sparre med landmanden og tilbyde skræddersyede blandinger. For at levere det allerbedste til landmændene begyndte Mosegården at udvikle egne mærkevarer inden for mælkeerstatning, tilskud og mineraler. 

2003
Det succesrige miks af produkter og rådgivning blev udvidet til kvægområdet med Thorkild Kallestrup, der også trådte ind i ejerkredsen. Thorkild havde samme solide erfaring som Knud Erik og kunne tilbyde samme gode rådgivning indenfor kvæg.

2007
Mosegården udvidede med mælkevogne og varmevogne. Mosegården så samtidig potentialet i det dengang ukendte system, Heatime, der kunne registrere koens brunst.

2009
Mosegården understregede sit engagement i tekniske produkter ved at overtage forhandlingen fra sin tidligere leverandør af mælkevogne, DayGro ApS, og etablerede en særskilt teknik-afdeling i Vinkel ved Viborg, der blandt andet også servicerede og reparerede drikkeautomater.

2015
Mosegården samlede sine aktiviter i nye lokaler i Holstebro. Det betød, at hovedkontoret i Resen og teknikafdelingen i Vinkel samt hovedparten af foderlageret flyttede til Fabersvej 9, 7500 Holstebro.

2017
Mosegården fik nyt logo, der skulle symbolisere, at Mosegården også agerer internationalt.

2018
Thorkild Kallestrup udtrådte af ejerkredsen og stoppede i Mosegården ved årets udgang.

2019
Mosegården begyndte at sælge sæd fra det italienske firma Inseme.

1. Juli blev alle aktiviteter vedrørende Heatime og SenseHub overdraget til henholdvis VikingDanmark, Växa Sverige og Geno

2022
Den 1. september 2022 overtog JH Agro, Lundholmvej 41, 7500 Holstebro Mosegårdens teknik afdeling, så har du fremadrettet brug for tekniske løsninger kan du maile til lab@jhagro.com eller ringe på 20 14 12 41.