Historien

En rejse fra lille og lokal, til stor og international

I 1983 stifter Jørgen Hyldgård virksomheden Jørgen Hyldgård Staldservice i Holstebro. Han har set, at der blandt de lokale landmænd er behov for en virksomhed, som kan gennemføre reparationer og serviceopgaver i staldene, ikke mindst indenfor fodring og gyllehåndtering.

Jørgen Hyldgård bliver kendt for kvalitet, et højt serviceniveau og ikke mindst ordholdenhed, og han får hurtigt opbygget en stor og solid kundekreds. Inden længe råder han over adskillige servicebiler og en stor medarbejderstab, primært bestående af montører. I takt med den stigende kundekreds vokser virksomhedens produktprogram også. Virksomheden bliver igennem årene forhandler for en lang række virksomheder, herunder Lind Jensens Maskinfabrik, GEA Mullerup, Skiold, BM Silo, Scanregn, MAFA i Ängelholm m.fl.

I 1999 indtræder sønnen, Ken Hyldgård, i virksomheden, og han bliver den drivende kraft bag virksomhedens udvikling og salg af JH MiniStrø produkterne, som lanceres i 2004. Udover den stabile staldservice forretning, bliver der igennem en årrække installeret over 200 JH MiniStrø anlæg i Danmark, og enkelte anlæg på nogle få eksportmarkeder.

I 2010 overtager Ken Hyldgård virksomheden fra sin far, og han kan se, at der på det danske hjemmemarked er en stigende efterspørgsel efter anlæg til gylleforsuring. Ken Hyldgård lancerer derfor i 2010 JH Forsuring NH4+, og virksomheden får hurtig succes med dette produkt. Da der i starten af 2015 byder sig en mulighed for at overtage virksomheden Infarm, som også producerer og markedsfører anlæg til gylleforsuring, så slår Ken Hyldgård til.

Indenfor en kort årrække er virksomheden vokset markant, medarbejderstaben er steget, og med overtagelsen af Infarm har man foretaget den største investering i virksomhedens historie. Desværre befinder den danske landbrugssektor sig i meget svære tider, med en lang periode uden nævneværdige investeringer i erhvervet. Det betyder, at omsætningen og indtjeningen hos JH Staldservice A/S falder, og i slutningen af 2016 går virksomheden konkurs.

De lokale virksomhedsejere, Gert og Rasmus Normann Andersen, ser dog et stort fremadrettet potentiale i JH Staldservice A/S, og ikke mindst i produktet JH Forsuring NH4+. De overtager derfor virksomheden, fastholder en lang række nøglemedarbejdere, og igangsætter en genopbygning af virksomhedens image og position i markedet. Der afsættes omfattende ressourcer til en række udviklingsprojekter, som skal styrke virksomhedens topprodukter, og i starten af 2018 ansættes Lars Rahbæk som Adm. Direktør. Lars Rahbæk skal omstrukturere, effektivisere og styrke virksomhedens kundefokus og kundeservice, både i og udenfor Danmark.

I maj måned 2018 ændrer virksomheden navn til JH Agro A/S, primært fordi man ser en stigende efterspørgsel og omsætning på en række eksportmarkeder. I sommeren 2018 får virksomheden et stort gennembrud i UK, da JH Forsuring NH4+ optages på teknologilisten i England. Det medfører på kort tid en stor omsætning til britiske landmænd, og allerede i 2019 er omsætningen i UK på niveau med omsætningen i Danmark.

September 2022 overtager, JH Agro A/S Mosegården A/S teknikafdeling.

 

Mosegården historie

Mosegården A/S blev grundlagt i 1998 af Knud Erik Jensen, der på det tidspunkt har mange års erfaring indenfor foder. På baggrund af sin erfaring kunne Knud Erik tilbyde landmændene mere end blot foder og mineraler – han kunne rådgive om optimal fodersammensætning.
I 2009 udvider Mosegården sit engagement i tekniske produkter, ved at overtage forhandlingen fra tidligere leverandør af mælkevogne, og etablerede en særskilt teknikafdeling ved Viborg, der blandt andet også solgte, servicerede og reparerede drikkeautomater.
I 2015 samler Mosegården sine aktiviteter i nye lokaler i Holstebro.
Stifter og direktør Knud Erik Jensen, har drevet og stået i spidsen af Mosegården A/S indtil sin pludselige død i 2021.

 

Hos JH Agro A/S er vi klar til fremtiden, som byder på nogle meget spændende vækstmuligheder. Vi vil skabe merværdi og miljøværdi for landmanden. Vi skal arbejde effektivt, med en fleksibel tilgang overfor landmanden. Fundamentet skal være kundefokuseret innovation, hvor vores produkter og serviceydelser er udviklet for landmanden, sammen med landmanden.

JH Agro A/S har i dag en veldefineret strategi, organisationen er på plads, og virksomheden har, udover det danske hjemmemarked, et voksende eksportmarked, primært i EU. Der er i dag 4 primære forretningsområder: JH Miljø & Klimateknologi, JH MiniStrø, JH Staldservice og Mosegården-Teknik.