Velkommen

JH Ministrø

Teknologi til automatisk strøning og fodring i stalden
Kan bl.a. anvendes til grise, kvæg, fjerkræ, får og geder

JH Forsuring NH4+

Forsuringsanlægget fra JH Agro A/S er det optimale valg til reduktion af kvælstof i kvæg-og svinestalde. Anlægget har en meget stor kapacitet. Anlægget er enkelt i opbygningen og automatiserer gylleudslusning. Anlægget forbedrer indeklimaet i stalden og giver mulighed for maksimal spalteareal i stierne.

Værdierne

Kundeorienteret innovation 
Vores produkter er udviklet med landmanden, for landmanden.
Landmandens udfordringer er platformen for vores udvikling af nye produkter.
Vi deltager aktivt i nye forsknings- og udviklingsprojekter.

Fleksibel effektivitet
Vi markedsfører standard løsninger som kan tilpasses landmandens krav og ønsker.
Høj kvalitet og effektiv service er fundamentet for produkternes driftssikkerhed.
Vores produkter optimeres løbende i takt med landbrugets udvikling.

Merværdi og miljøværdi
Vi skal levere maksimal værdi til landmanden, med minimalt aftryk på miljøet.
Vi overvåger produkternes effektivitet og rentabilitet i løbende dialog med landmanden.
Produkternes miljøeffektivitet dokumenteres i tæt samarbejde med landbrugets organisationer