MasterMix

Hjemmeblandet foder


Et stadig stigende antal svinebesætninger fodres med hjemmeblandet foder.

Den driftmæssige succes og dermed et optimalt økonomisk resultat afhænger meget af kvaliteten af de råvarer, der er til rådighed på den enkelte bedrift, herunder også den rigtige sammensætning af vitaminer og mineraler.

Vi kan tilbyde individuelle tilpassede løsninger på vitamin-/mineralsiden i form af MasterMix®.